Przesłanie prof. Jerzego Buzka do uczestników konferencji

Prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego wystosował przesłanie do uczestników konferencji „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020”. „W Unii Europejskiej dobrze wiemy, że konkurencyjna i prężnie rozwijająca się gospodarka, to nie tylko nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, to przede wszystkim ludzie. Trudne czasy kryzysu gospodarczego – odczuwalne na rynku pracy, szczególnie wśród ludzi młodych, […]

Podsumowanie konferencji

W dniu 21.02.2012r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pt. Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020.Organizatorem konferencji było stowarzyszenie HUMANEO. Konferencja ukazała uwarunkowania powszechnego obecnie zjawiska mobilności zawodowej na tle założeń strategii Europa 2020, uregulowań wynikających z wytycznych Unii Europejskiej w zakresie potwierdzania kwalifikacji, założeń Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji. „Europa potrzebuje wysoko […]

Konferencja „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020” uzyskała patronat medialny grupy wydawniczej „Polskapresse”

Z przyjemnością informujemy, że grupa wydawnicza „Polskapresse” objęła patronatem medialnym konferencję „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020”. Należąca do Grupy Wydawniczej Polskapresse „Polska Metropolia Warszawska” ukazuje się na terenie województwa mazowieckiego w poniedziałki i piątki i zawiera komentarze najlepszych felietonistów, a także dogłębne analizy dziennikarskie oraz wywiady z ważnymi osobistościami życia publicznego. „Polska” rokrocznie umacnia […]

Rozpoczął się nowy cykl debaty nad PRK

7 lutego 2012 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie ruszył kolejny cykl debaty społecznej kontynuujący prace nad powstaniem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Fakt jest o tyle istotny, że w dalszym ciągu nie ma w Polsce na szczeblu centralnym, jednolitego systemu opisywania kwalifikacji w kształceniu zawodowym nieformalnym i pozaformalnym. Instytut […]

Zakończenie rejestracji na konferencję

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za zainteresowanie konferencją. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Sali Kolumnowej zmuszeni jesteśmy zamknąć listę gości. Jednocześnie, bardzo prosimy wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji o kontakt z nami za pomocą formularza rejestracyjnego, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacji udziela Lidia Gołąb, tel. 722 158 619, 18 547 70 70, […]

Konferencja „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020” uzyskała patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z edukacją i walidacją kwalifikacji, co bezpośrednio koresponduje z obszarem działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas konferencji poruszone zostaną aspekty potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych w systemie nieformalnym i pozaformalnym. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób dorosłych, pozostających poza formalnym systemem edukacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Szczegółowych informacji […]