Fundacja VCC na konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Instytut Badań Edukacyjnych

15 maja br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się konferencja „O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 osób, przedstawicieli edukacji, ministerstw oraz interesariuszy ZSK. Spotkanie zostało zorganizowane przez MRiT oraz Instytut Badań Naukowych (IBE) w ramach obchodów 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

W pierwszej części Natalia Pawłowska – Naczelniczka Wydziału Kwalifikacji w Departamencie Jednostek Nadzorowanych i Podległych oraz Maciej Tauber – Lider projektu ZSK 6, Instytut Badań Edukacyjnych podsumowali rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) od 2016 roku, a także opowiedzieli o celach na najbliższe lata w zakresie upowszechnienia ZSK oraz wykorzystania go w budowaniu kapitału ludzkiego.

W panelu pn. „Przyszłość walidacji w optyce IC, instytucji edukacyjnych oraz pracodawców” wzięła udział Edyta Migałka – Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC. Podczas swojej wypowiedzi podkreśliła w jaki sposób kwalifikacje rynkowe mogą uzupełniać ofertę edukacji formalnej, ale odniosła się także do potrzeby ciągłego monitorowania jakości samych kwalifikacji.

Całą transmisję z Konferencji można obejrzeć pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=uXBOskv9XV4