Certyfikaty wydane przez Fundację VCC trafiły do uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie

Tegoroczni absolwenci Technikum w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie wkraczają w dorosłość z nowymi kwalifikacjami rynkowymi. 26 kwietnia br. uczniowie klas piątych, oprócz świadectw szkolnych, odebrali Certyfikaty wydane przez Fundację VCC.

W minionym roku szkolnym, uczniowie ostatniej klasy Technikum w ZS nr 1 we Władysławowie wzięli udział w bezpłatnych walidacjach z dwóch kwalifikacji rynkowych:

  • Serwis napojów mieszanych i alkoholi
  • Przygotowanie deserów restauracyjnych

Czternaścioro uczniów skorzystało z bezpłatnego przystąpienia do egzaminów z kwalifikacji rynkowych ZSK za sprawą zapisu art. 122a Prawa Oświatowego: „Dyrektor szkoły może zawrzeć umowę z instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, dotyczącą jednokrotnego, nieodpłatnego przystąpienia przez uczniów lub absolwentów do walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. (…)” – pełne brzmienie artykułu ustawy dostępne jest tutaj: https://tiny.pl/9hj9t

Gratulujemy kadrze zarządzającej, nauczycielom oraz uczniom z Technikum we Władysławowie zaangażowania w rozwijanie talentów, dostrzegania szans i możliwości na podnoszenie kwalifikacji pożądanych na rynku pracy, otwartości na to co nowe w edukacji.