Monter stolarki budowlanej

monter

Moduł VCC Monter stolarki budowlanej obejmuje wykłady oraz praktykę zawodową z zakresu montażu stolarki budowlanej na poziomie szkolnictwa zawodowego. Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał  ogólną wiedzy na temat stolarki budowlanej oraz umiejętności w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych, okien dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat. Ponadto uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pracy małych zespołów.

Ukończenie kursu daje realne możliwości podjęcia pracy w zakresie montera stolarki budowlanej a zdobyte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dają gwarancję profesjonalnego wykonywania czynności w tym zakresie. Zaangażowanie wielu znanych polskich i zagranicznych firm, działających w branży budowlanej, daje gwarancję poznania najnowszych technologii związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej oraz poznania najnowocześniejszych rozwiązań z tego zakresu.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu montażu stolarki budowlanej

 • Posługuje się w sposób poprawny podstawowymi pojęciami z zakresu montażu stolarki budowlanej,
 • Zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z właściwościami i parametrami stolarki budowlanej,
 • Posiada wiedzę teoretyczną na temat okien i drzwi balkonowych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
 • Posiada wiedzę teoretyczną na temat okien dachowych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
 • Posiada wiedzę teoretyczną na temat drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
 • Posiada wiedzę teoretyczną na temat bram i krat, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
 • Posiada wiedzę teoretyczną na temat osłon przeciwsłonecznych, zna zasady montażu i potrafi go zrealizować,
 • Zna zasady BHP i potrafi je stosować w odniesieniu do montażu stolarki budowlanej.

 

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 120 min - część praktyczna
Program szkolenia

1. Podstawowe informacje na temat stolarki budowlanej
2. Okna fasadowe i drzwi balkonowe
3. Montaż okien fasadowych i  drzwi balkonowych
4. Okna dachowe
5. Montaż okien dachowych
6. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
7. Montaż drzwi
8. Bramy i kraty
9. Montaż bram i krat
10. Osłony przeciwsłoneczne
11. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
12. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Wyposażenie sali szkoleniowej

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 1. biurko prowadzącego,
 2. ławki słuchaczy kursu,
 3. rzutnik multimedialny i ekran,
 4. komputer umożliwiający prezentację materiałów dydaktycznych,
 5. materiały dydaktyczne: filmy instruktażowe, dokumentacja techniczna omawianych produktów.

 

Wyposażenie sali szkoleniowej:

 1. narzędzia i sprzęt ręczny, i mechaniczny,
 2. podstawowy sprzęt pomiarowy,
 3. dokumentacja techniczna omawianych produktów,
 4. typowe przykłady stolarki budowlanej,
 5. stanowiska umożliwiające ćwiczenie montażu i demontażu okien, drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, stanowisko do montażu krat i bram garażowych.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:
1. Część teoretyczna
– stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową.
2. Część praktyczna
– co najmniej cztery blaty robocze oraz zestawy narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia montażu dowolnego rodzaju stolarki budowlanej,
– stanowiska umożliwiające montaż i demontaż okien, drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram.
·         stanowiska takie powinny się składać z fragmentów ścian w otworem okiennym i drzwiowym, wykonanych w technologii ściany murowanej oraz szkieletowej.
·         stanowisko do montażu bram garażowych powinno składać się z fragmentu ściany, wykonanego w technologii ściany murowanej o odpowiedniej wysokości, szerokości oraz grubości, dającego możliwość montażu dowolnych elementów bramy.

Koszty

Poniżej znajdą Państwo pozycje budżetowe dot. szkolenia oraz egzaminu VCC do uwzględnienia w kalkulacji projektu komercyjnego lub współfinansowanego ze środków UE.

VCC_SC_Monter_Stolarki_Budowlanej

Podręczniki
Select

Monter Stolarki Budowlanej

 • Autor: Dawid Polski, Zbigniew Suchorab
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Okna i drzwi są podstawowym elementem funkcjonalnym budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Poznanie zagadnień zawartych w podręczniku pozwoli na wzbogacenie wiedzy na temat funkcji stolarki budowlanej w bryle budynku oraz podstawowych parametrów fizycznych okien i drzwi.

Niniejszy podręcznik kierowany jest do przedstawicieli branży budowlanej oraz osób które zajmują się montażem stolarki budowlanej. Lektura książki pomoże czytelnikom zdobyć wiedzę teoretyczną dotyczącą okien, drzwi, bram i osłon przeciwsłonecznych a także praktyczną na temat ich montażu.

W podręczniku umieszczono m.in. następujące zagadnienia:

 • Okna i drzwi balkonowe
 • Okna dachowe
 • Drzwi
 • Bramy
 • Osłony przeciwsłoneczne
Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Test egzaminacyjny (przykład)

Monter stolarki budowlanej

 

1. Parametrem charakteryzującym szczelność okien w zakresie ochrony przed deszczem  jest:

a. Współczynnik przewodzenia l

b. Klasa wodoszczelności

c. Współczynnik przenikalności energii g

d. Klasa przepuszczalności powietrza

2. Według aktualnie obowiązujących przepisów maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U dla okien i drzwi balkonowych przy ti ≥ 16°C wynosi :

a. 0,8 [W/m2K]

b. 1,1 [W/m2K]

c. 1,3 [W/m2K]

d. 1,5 [W/m2K]

3. Od stycznia 2017 dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U okien i drzwi balkonowych w porównaniu do aktualnie obowiązujących wymagań będą:

a. niższe

b. wyższe

c. nie zmienią się

d. nie zostało to określone

4. Maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U okien i drzwi balkonowych w budynkach niskoenergochłonnych (NF 40) wynoszą:

a. 1,0 [W/m2K]

b. 1,2 [W/m2K]

c. 1,5 [W/m2K]

d. 1,8 [W/m2K]

5. Drzwi wejściowe do mieszkań i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć  szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej:

a. 0,7 m

b. 80 cm

c. 90 cm

d. 1,1 m

6. Według aktualnie obowiązujących przepisów maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U drzwi zewnętrznych wynosi :

a. 1,5

b. 1,7

c. 1,3

d. 0,9

7. Najpowszechniej stosowanym tworzywem sztucznym do produkcji profili okiennych jest:

a. polietylen

b. PCW

c. PB

d. EPDM

8. Szkło refleksyjne:

a. to szkło barwione związkami metali ciężkich

b. ogranicza wypromieniowanie ciepła z wnętrzna pomieszczenia

c. charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną

d. charakteryzuje się idealną gładkością

9. Współczesne okna fasadowe i drzwi balkonowe to konstrukcje :

a. skrzynkowe

b. polskie

c. szwedzkie

d. jednoramowe

10. Klamki zaliczamy do okuć :

a. zabezpieczających

b. uchwytowych

c. osłaniających

d. łączących

11. Dla okien o wymiarach do 3m graniczna odchyłka wymiarowa wynosi :

a. ±10

b. ±12

c. ±15

d. ±20

12. Odstęp między punktami mocowania okien wykonanych z PCW wynosi maksymalnie:

a. 800 mm

b. 700 mm

c. 600 mm

d. 500 mm

13. Zewnętrzne uszczelnienie okna w montażu warstwowym wykonuje się z:

a. pianka poliuretanowa

b. taśmy paroszczelnej

c. taśmy paroprzepuszczalnej

d. wełny mineralnej

14. Okna montowane w ścianie pionowej w zespoleniu z oknami dachowymi:

a. kolankowe

b. obrotowe

c. oddymiające

d. klapowe

15. W oknach dachowych montowanych na krokwiach rozstaw między krokwiami powinien być większy od szerokości okna o:

a. od 1 cm do 2 cm

b. od 2 cm do 5 cm

c. od 5 cm do 8 cm

d. od 8 cm do 10 cm

16. Podstawowym elementem obróbki okna dachowego jest:

a. paroizolacja

b. kołnierz uszczelniający

c. markizoleta

d. roleta

17. Najniższe parametry izolacyjności termicznej ramek dystansująych w oknach zespolonych zapewnia:

a. aluminium

b. stal

c. stal szlachetna

d. tworzywa sztuczne

18. Drzwi, które przy otwieraniu do siebie obracają się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (posiadają zawiasy po lewej stronie):

a. to drzwi lewe

b. to drzwi prawe

c. to drzwi obrotowe

d. to drzwi łamane

19. Elementy wyposażenia drzwi samodzielne je zamykające po otwarciu to:

a. kantrygle

b. samozamykacze

c. odboje

d. klamki

20. Oścież jest to:

a. otwór okienny lub drzwiowy w ścianie

b. skrzydło okienne

c. skrzydło drzwiowe

d. zewnętrzna rama okien i drzwi

21. Montaż drzwi należy rozpocząć od:

a. montażu skrzydła w ościeżnicy (obsadzeniu na zawiasach)

b. sprawdzenia czy zamówione drzwi są dostarczone zgodnie z zamówieniem i czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń

c. sprawdzenia czy wymiary otworu w ścianie są adekwatne do potrzeb montowanego wyrobu

d. umieszczenia ościeżnicy w ościeży

22. Popularna nazwa „verticale” dotyczy:

a. żaluzji pionowych

b. bram segmentowych

c. okien dachowych

d. drzwi harmonijkowych

23. Osłony montowane na oknach i drzwiach, których zadaniem jest ochrona ludzi przed insektami to:

a. markizy

b. markizolety

c. moskitiery

d. zasłony rzymskie

24. Do ochrony przed deszczem mogą być wykorzystywane następujące osłony przeciwsłoneczne:

a. moskitiery

b. verticale

c. żaluzje

d. markizy

25. Skrzydła, ościeżnica, zawiasy i okucia to elementy bram:

a. segmentowych

b. uchylnych

c. rolowanych

d. skrzydłowych

26. Uzupełnieniem bram garażowych i przemysłowych pozwalającym na komunikację z garażem bez konieczności otwierania całej bramy są:

a. drzwi przejściowe

b. kraty rolowane

c. kurtyny paskowe

d. kurtyny

27. Ostatnim etapem montażu bramy jest :

a. montaż bramy

b. montaż elementów napędowych

c. sprawdzenie działania

d. odbiór

28. Elementem regulacji mechanicznej bramy segmentowej nie jest:

a. montaż sprężyn wspomagających

b. kontrola zrównoważenia ciężaru bramy

c. kontrola działania zapadek zamykających

d. regulacja prowadnic

29. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują:

a. deweloper

b. inwestor

c. prezes firmy budowlanej realizującej prace montażowe

d. kierownik robót

30. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości przed upadkiem z wysokości należy stosować:

a. rolety

b. plisy

c. siatki bezpieczeństwa

d. markizy

 

Zestaw przykładowych zadań do wykonania podczas części praktycznej egzaminu

Zadanie 1

Określ punkty mocowania okna o wymiarach ……………….. Wykonaj mocowanie okna za pomocą kołków rozporowych do ościeży. Prace wykonaj zgodnie z załączoną instrukcją producenta.

Zadanie 2

Wykonaj obróbkę zamontowanego okna dachowego za pomocą zestawu izolacyjnego XPD firmy Fakro. Prace wykonaj zgodnie z załączoną instrukcją producenta.

Zadanie 3

Sprawdź przygotowanie podłoża do wykonania montażu drzwi. Wykonaj pomiarów wysokości i szerokości otworu drzwiowego.

Zadanie 4

Skompletuj niezbędne narzędzia i materiały do montażu bramy garażowej. Daną ościeżnicę bramy garażowej osadź w ościeży. Zamontuj ościeżnicę. Prace wykonaj zgodnie z załączoną instrukcją producenta.