Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima

businesswoman with computerModuł Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima skierowany jest do wszystkich osób, które planują podjąć pracę lub pracują w obszarze księgowości, w tym pracowników biur rachunkowych oraz kancelarii podatkowych.

Moduł przygotowuje do pracy z wykorzystaniem jednego z najbardziej rozpowszechnionych na polskim rynku systemów do zarządzania i księgowości dla sektora MŚP – Comarch ERP Optima. Jest to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspierające pracę biur rachunkowych oraz kancelarii podatkowych. Comarch ERP Optima pozwala na efektywną organizację pracy biura i daje możliwość świadczenia profesjonalnych – zgodnych z przepisami – usług księgowych. Oprogramowanie jest chętnie wykorzystywane przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, o czym świadczy liczba firm użytkujących oprogramowanie – kilkadziesiąt tysięcy organizacji.

Uczestnik podczas szkolenia nabędzie umiejętności praktyczne związane między innymi z:

 • tworzeniem kas gotówkowych, rachunków bankowych oraz kart płatniczych firmowych,
 • przeprowadzaniem analizy płatności oraz oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa,
 • różnymi metodami rozliczeń/kompensat dokumentów z kontrahentami, pracownikami, itd.
 • prowadzeniem przedsiębiorstwa w programie Comarch ERP Optima na pełnej księgowości bądź Książce Przychodów i Rozchodów,
 • sporządzaniem deklaracji VAT-7, VAT-UE,
 • sporządzaniem zaliczki PIT-36, PIT-36L oraz deklaracji rocznej,
 • możliwością wysyłki różnych typów deklaracji do systemu e-deklaracje,
 • charakterystyką modułu Środki Trwałe w programie Comarch ERP Optima.

Zarówno kurs, jak i egzamin odbywa się na oprogramowaniu Comarch ERP Optima, dzięki czemu osoba uzyskująca certyfikat VCC jest w pełni przygotowana do pracy w organizacji korzystającej z systemu.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 15

Czas trwania egzaminu

 • 30 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Konfiguracja modułu Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus.
 2. Struktura rejestrów kasowych/bankowych. Lista zapisów kasowych/bankowych, Preliminarz płatności.
 3. Wysyłanie listy poleceń przelewu do banku obsługującego nasz rachunek firmowy. Elektroniczna wymiana danych z bankiem.
 4. Generowanie dokumentów związanych z regulowaniem, analizowanie stanu zobowiązań podmiotów które współpracują z przedsiębiorstwem.
 5. Najważniejsze parametry związane z modułem Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus, które ułatwią m.in wprowadzanie dokumentów z formą płatności gotówka, rozliczanie dokumentów i sprawdzanie stanu raportów kasowych / bankowych. Parametry dotyczące zasad wystawiania dokumentów w walucie obcej i ustalania kursów walut na tych dokumentach.
 6. Trzy typy rejestrów dostępnych w programie Comarch ERP Optima. Struktura i zasady tworzenia wyciągów bankowych i raportów kasowych. Definiowanie operacji gospodarczych (przychód/rozchód) wprowadzanych w ramach określonego raportu kasowego lub wyciągu bankowego z poziomu listy zapisów kasowych/bankowych. Rozliczanie dokumentów różnymi metodami. Obliczanie różnic kursowych.
 7. Eksport i import przelewów (dokumentów) do banku. Formaty wymiany danych między programem a bankiem.
 8. Tworzenie not odsetkowych, ponagleń zapłaty lub potwierdzenia salda.
 9. Konfiguracja modułu Księga Podatkowa.
 10. Księga Przychodów i Rozchodów.
 11. Ewidencja wynagrodzeń.
 12. Ewidencja przebiegu pojazdu.
 13. Inwentaryzacja (spis z natury).
 14. Parametry związane z prowadzeniem księgowości w ramach Księgi Przychodów i Rozchodów. Struktura i konfiguracja modułu Księga Podatkowa.
 15. Wprowadzanie zapisów księgowych do KPiR zgodnie z chronologią. Zamknięcie zapisów księgowych na dany dzień/miesiąc/rok. Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów.
 16. Karty wynagrodzeń dla pracowników. Deklaracje PIT 4-R.
 17. Ewidencjonowanie samochodów osobowych i prywatnych wykorzystywanych w celach służbowych. Rozliczanie kosztów eksploatowania pojazdu.
 18. Dokument spisu z natury. Księgowanie dokumentu do KPiR.
 19. Konfiguracja modułu Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus.
 20. Okres obrachunkowy. Plant kont. Bilans otwarcia. Zapisy księgowe. Obroty i salda.
 21. Schematy księgowe. Księgowanie okresowe.
 22. Rozrachunki na kontach księgowych.
 23. Deklaracje VAT-7, VAT-UE. Zaliczki na deklaracje PIT-36, PIT-36L.
 24. Parametry związane z prowadzeniem księgowości w ramach księgowości kontowej. Struktura i konfiguracja modułów Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus.
 25. Wprowadzanie zapisów księgowych do KPiR zgodnie z chronologią. Zamknięcie zapisów księgowych na dany dzień/miesiąc/rok. Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów.
 26. Karty wynagrodzeń dla pracowników. Deklaracje PIT 4-R.
 27. Ewidencjonowanie samochodów osobowych i prywatnych wykorzystywanych w celach służbowych. Rozliczanie kosztów eksploatowania pojazdu.
 28. Dokument spisu z natury. Księgowanie dokumentu do KPiR.
 29. Konfiguracja modułu Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus.
 30. Okres obrachunkowy. Plant kont. Bilans otwarcia. Zapisy księgowe. Obroty i salda.
 31. Schematy księgowe. Księgowanie okresowe.
 32. Rozrachunki na kontach księgowych.
 33. Deklaracje VAT-7, VAT-UE. Zaliczki na deklaracje PIT-36, PIT-36L.
 34. Parametry związane z prowadzeniem księgowości w ramach księgowości kontowej. Struktura i konfiguracja modułów Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus.
 35. Prowadzenie przedsiębiorstwa w programie Comarch ERP Optima na zasadach pełnej księgowości. Otwieranie i zamykanie okresów obrachunkowych. Opracowanie zakładowego planu kont. Dokument bilansu otwarcia. Wprowadzanie ręcznych zapisów księgowych do dzienników. Zestawienie obrotów i sald.
 36. Budowa i funkcjonalność schematów księgowych. Księgowanie dokumentów źródłowych różnymi metodami. Tworzenie księgowań okresowych.
 37. Rozrachunki na kontach księgowych w PLN oraz w walutach obcych. Generowanie różnic kursowych.
 38. Ewidencjonowanie dokumentów w rejestrze VAT. Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-UE. Zaliczki PIT-36, PIT-36L.
 39. Konfiguracja modułu Środki Trwałe.
 40. Ewidencja środków trwałych i WNiP. Generowanie planu amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych.
 41. Dokumenty środków trwałych.
 42. Ewidencja wyposażenia.
 43. Charakterystyka modułu Środki Trwałe.
 44. Grupy i Karty środków trwałych i WNiP. Generowanie amortyzacji i planów amortyzacyjnych.
 45. Dokumenty środków trwałych: amortyzacji, ulepszenia, otrzymania, likwidacji, przeszacowania.
 46. Ewidencja drobnego wyposażenia.
Wyposażenie sali szkoleniowej

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie szkolenia:

 • Podręcznik,
 • Stanowisko komputerowe spełniające poniższe wymagania sprzętowe i programowe:
 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz,
 • 2GB pamięci RAM,
 • Dysk: 4GB wolnej przestrzeni,
 • System operacyjny Windows 8, Windows 7, Windows Vista Service
 • Pack 2, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 Service Pack 2,
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2,
 • Windows Server 2012,
 • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768

Program pracuje w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Server minimum w wersji 2005 wraz z Service Pack 2.

Opis stanowiska egzaminacyjnego

Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
a. Sala egzaminacyjna
b. Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:
Podręcznik wraz z ćwiczeniami,
Test egzaminacyjny w formie papierowej oraz elektronicznej,
Stanowisko komputerowe spełniające poniższe wymagania sprzętowe i programowe:
Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz,
2GB pamięci RAM,
Dysk: 4GB wolnej przestrzeni,
System operacyjny Windows 8, Windows 7, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,
Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768,

 1. Program pracuje w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Server minimum w wersji 2005 wraz z Service Pack 2.

Program pracuje w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Server minimum w wersji 2005 wraz z Service Pack 2.
Egzamin pisemny (testowy i praktyczny) odbywa się w obecności i pod nadzorem Egzaminatora w wyznaczonym przez niego terminie na sali komputerowej.

Podręczniki
Select

Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima

 • Autor: Comarch SA
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik skierowany jest do osób, które chcą usprawnić swoją bieżącą wiedzę z zakresu księgowości oraz udoskonalić swoje umiejętności pełnej obsługi księgowej firmy z wykorzystaniem najpopularniejszego w Polsce systemu informatycznego Comarch ERP Optima, wykorzystywanego na co dzień przez kilkadziesiąt tysięcy firm.

Jego lektura zapozna czytelnika z możliwościami, jakie dają moduły: Comarch ERP Optima Kasa/Bank Plus, Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus, Comarch ERP Optima Księga Podatkowa oraz Comarch ERP Optima Środki Trwałe. Treści zawarte w podręczniku dostarczają wiedzy z zakresu poprawnego ewidencjonowania operacji gospodarczych i ich rozliczania, prowadzenia Księgi Przychodów, Rozchodów, a także pełnej księgowości.

Oprócz podstawowych zagadnień i pojęć wykorzystywanych w rachunkowości, wskazówek – krok po kroku – objaśniających zasady obsługi programu, materiał zawiera liczne przykłady i ćwiczenia, dzięki którym użycie programu przez niezaznajomionego jeszcze z nim odbiorcy staje się prostsze i bezbłędne.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima.

 

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Głównym modułem programu, niezbędnym do pracy niezależnie od wykorzystywanych pozostałych aplikacji jest:
a. Księga Handlowa
b. Kasa Bank Plus
c. Kasa Bank
d. Księga Podatkowa

2. Przycisk dostępny na listach w programie Comarch ERP Optima służy do:
a. Filtrowania dokumentów
b. Importowania danych
c. Kasowania danych
d. Dodawania dokumentów

3. Konfiguracja programu Comarch ERP Optima składa się z gałęzi  Konfiguracja firmy, która służy do:
a. Wprowadzenia obcych walut
b. Ustawienia parametrów dotyczących drukarek fiskalnych
c. Określenia wzorcowego planu kont
d. Ustawienia  parametrów indywidualnie dla bazy danych/firmy

4. Na moduł Kasa/Bank składają  się następujące elementy:
a. Plan kont
b. Magazyn walut
c. Rejestry Kasowe/Bankowe
d. Obroty i salda

5. Preliminarz płatności to:
a. Lista planowanych przychodów i rozchodów
b. Tylko dokumenty nierozliczone
c. Tylko dokumenty ze statusem „do realizacji”
d. Lista zapisów kasowych/bankowych

6. Różnice kursowe magazynu walut naliczają się:
a. Po wybraniu kursu historycznego
b. Po zaznaczeniu parametru na zapisie k/b
c. Automatycznie
d. Po zaznaczeniu parametru w konfiguracji

7. Formy płatności w programie Comarch ERP Optima definiujemy z poziomu:
a. Konfiguracja/Firma/Kasa/Bank/Formy płatności
b. Konfiguracja/Program/Formy płatności
c. Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne
d. Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry

8. Na formularzu kontrahenta nie można wprowadzić:
a. Domyślnej formy płatności
b. Numeru konta bankowego
c. Kategorii sprzedaży i zakupu
d. Urzędu Skarbowego

9. W programie Comarch ERP Optima możemy zaimportować kursy walut:
a. Kurs kupna ING
b. Średni kurs NBP
c. Kurs podstawowy ING
d. Kurs sprzedaży PKO

10. Ewidencja wynagrodzeń:
a. Jest dostępna na użytkowników posiadających moduł Kady i Płace
b. Pozwala rejestrować informacje o pracownikach
c. Pozwala na wyliczenie i wydrukowanie deklaracji PIT-36
d. Pozwala ewidencjonować dokonywane wypłaty dla pracowników tylko z tytułu umów zleceń

11. Okres obrachunkowy definiujemy  w:
a. Konfiguracja/Program/Ogólne
b. Konfiguracja/Program/Księgowość/Okresy obrachunkowe
c. Konfiguracja/Firma/Kasa/Bank/Okresy obrachunkowe
d. Konfiguracja/Firma/Księgowość/Okresy obrachunkowe

12. Który moduł umożliwia obsługę kont walutowych i księgowanie dokumentów w walutach obcych:
a. Tylko moduł Księga Handlowa
b. Księga Handlowa Plus i Księga Handlowa
c. Tylko moduł Księga Handlowa Plus
d. Kasa Bank Plus

13. Operator nie mający zaznaczonego parametru „Prawa operacji na księdze głównej”:
a. Może wprowadzić dokumenty tylko „na czysto” do ksiąg
b. Nie widzi modułu Księga Handlowa
c. Nie może przenieść zapisów z bufora „na czysto” do ksiąg
d. Może zamknąć okres obrachunkowy

14. Schematy księgowe pozwalają na księgowanie dokumentów z:
a. Rejestrów VAT
b. Listy zestawień księgowych
c. Listy księgowań okresowych
d. Tylko z Ewidencji dodatkowej kosztów

15. W obrębie rejestru VAT sprzedaży  można stworzyć:
a. Jeden podrejestr
b. Wiele podrejestrów
c. Rejestr tylko dla faktur zwykłych
d. Rejestr tylko dla faktur wewnętrznych

16. Przy tworzeniu schematu księgowego trzeba koniecznie uzupełnić :
a. Warunek funkcjonowania schematu
b. Dziennik
c. Opis konta
d. Schemat stowarzyszony.

17. Zakładka Predekretacja:
a. Jest dostępna na zapisie kasowym/bankowym
b. Jest dostępna jedynie na dokumentach w Rejestrze VAT
c. Jest dostępna m.in. na dokumentach  w ewidencji dodatkowej, rejestrze VAT
d. Uniemożliwia zaksięgowanie dokumentu schematem księgowym

18. Z jakiego miejsca w programie Użytkownik ma możliwość zdefiniowania bilansu firmy:
a. Lista zestawień księgowych
b. Lista schematów księgowań
c. Lista księgowań okresowych
d. Z poziomu kont księgowych

19. Rozrachunki na kontach walutowych:
a. Nie powodują utworzenia dokumentu różnicy kursowej w dzienniku
b. Powodują utworzenia dokumentu różnicy kursowej w module Kasa/Bank
c. Nie można prowadzić rozrachunków walutowych
d. Powodują utworzenia dokumentu różnicy kursowej w dzienniku

20. Dokument w rejestrze VAT sprzedaży zaksięgujemy schematem księgowym o typie:
a. Faktury sprzedaży
b. Faktury sprzedaży VAT
c. Sprzedaż VAT
d. Rejestr sprzedaży VAT

21. W programie Comarch ERP Optima można sporządzić następujące deklaracje:
a. VAT – UE i VAT-8
b. VAT-7, VAT-7K
c. VAT-12
d. VAT-8

22. Aby podzielić płatność faktury w preliminarzu płatności na raty można:
a. Wykorzystać zakładkę kontrahent podczas zapisu dokumentu bezpośrednio do rejestrów VAT
b. Wykorzystać zakładkę rozliczenia na zapisie dokumentu w preliminarzu płatności
c. Wykorzystać zakładkę płatności na formularzu tworzonego dokumentu w module Środki trwałe
d. Wykorzystać funkcję „Rozdziel ” dostępną na zdarzeniu w Preliminarzu płatności

23. W magazynie walut można prowadzić:
a. Jeden rachunek dewizowy
b. Jedną kasę walutową
c. Rachunki bankowe w walucie systemowej PLN
d. Wiele rachunków bankowych w walucie obcej

24. Między bazami ( firmami) można przenosić następujące dane:
a. Dekrety księgowe
b. Kursy walut
c. Właścicieli
d. Listę kontrahentów

25. Bilans otwarcia dodajemy z poziomu:
a. Księgowość /Inne/ Bilans Otwarcia
b. Rozrachunków
c. Księgowość/Bilans Otwarcia
d. Zestawień księgowych

26. Dokumenty, które generują płatność do preliminarza płatności to:
a. Deklaracja VAT-UE, Faktura sprzedaży, Lista płac
b. Wydanie zewnętrzne, Paragon, Deklaracja VAT-7
c. Deklaracja VAT-7, Faktura sprzedaży
d. Potwierdzenie kaucji, Przyjęcie zewnętrzne

27. Rozliczeń i kompensat można dokonać:
a. Tylko dla całości kwoty
b. Z poziomu preliminarza płatności
c. Z listy faktur sprzedaży i zakupu
d. Tylko dla części kwoty

28. Program pozwala na generowanie odpisów amortyzacyjnych wg następującej metody:
a. Ilościowej
b. Regresywnej
c. Naturalnej
d. Tylko Jednorazowej

29. Import urzędów jest możliwy:
a. Jedynie z innej bazy danych
b. Tylko z pliku pdf
c. Tylko z pliku xml
d. Z serwera Comarch dla osób posiadających ważną gwarancję

30. Eksport przelewów do banku z poziomu Preliminarza płatności jest możliwy dla zdarzeń:
a. O typie „Przychód”
b. O statusie „Bufor”
c. Nierozliczonych
d. Wszystkich

Zadanie 1

Załóż nową bazę firmową przy wykorzystaniu kreatora widocznego przy uruchomieniu programu Comarch ERP Optima.

W oknie kreatora uzupełniamy poszczególne pola następująco:

 • Osoba fizyczna: zaznaczony
 • Nazwa: TEST_1
 • NIP: 8813422542,
 • REGON: 178684003,
 • Adres: Kraków 30-850, ul. Słoneczna 15/10,
 • Imię i nazwisko: Jan Kowal,
 • Urząd skarbowy: US Kraków Śródmieście
 • W następnym oknie wpisujemy rachunek bankowy:
 • Numer rachunku: 81-24908232-6887048282245389,
 • Parametr IBAN: zaznaczony,
 • Nazwa banku: Alior Bank SA,
 • Parametry kolejnego okna Księgowość wypełniamy następująco:
 • Rodzaj prowadzonej księgowości: Księga podatkowa.

Zadanie 2

Załóż operatora (użytkownika) w Konfiguracji, a następnie zaloguj się na bazę firmową TEST_1 na założonego operatora.

Na formularzu operatora (zakładka Ogólne) uzupełniamy :

 • Imię i nazwisko: Swoje inicjały
 • Kod: swoje inicjały
 • firma startowa: TEST_1
 • Administrator: zaznaczyć
 • Operator używa modułów: Kasa/Bank Plus, Księga Podatkowa i Środki Trwałe.

Zadanie 3

Zaimportuj następujące dane słownikowe z bazy danych: DEMO.

Dane słownikowe:

 • Kontrahenci,
 • Kategorie,
 • Banki,
 • Urzędy,
 • Nazwy rejestrów VAT,
 • Grupy środków trwałych i w.n.p.

Zadanie 4

Założyć kartę kontrahenta o podanych danych:

Kod: GALERIA,

NIP : 1371711486,

Regon: 953559206,

Nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowe GALERIA,

Adres: Polska, Kraków, ul. Kwiatowa 10/45, woj. Małopolskie,

Kategoria sprzedaży : USŁUGI OBCE,

Kategoria zakupu: MAT.POZOSTAŁE,

Forma płatności: GOTÓWKA,

Status: Krajowy,

Kontrahent medialny: zaznaczony.

Zadanie 5

Zmieniamy datę raportu RKB/1/20XX/KASA. Nowa data otwarcia raportu: 20XX-01-01, data zamknięcia: 20XX-01-31.

Zadanie 6

W rejestrze VAT zakupu wprowadzamy fakturę krajową w walucie PLN.

Rejestr zakupu VAT,

Podrejestr: ZAKUP,

Kontrahent: Galeria,

Kategoria: MAT.POZOSTAŁE

Dokument: FZ/1/1/20XX,

Data wpływu, zakupu, wystawienia: 20XX-01-10,

Forma płatności: gotówka,

Stawka: 23%, Brutto: 1500zł.

Zadanie 7

Zaimportuj listę banków z listy KIR.

Zadanie 8

Wprowadzić nowy rejestr bankowy dewizowy o poniższych parametrach i otworzyć nowy raport z datą 20XX-01-01.

Akronim: PKOEUR

Nazwa: Rachunek bankowy dewizowy w PKO BP S.A.,

Konto bankowe,

Bank: 10201156,

Numer rachunku bankowego: 34-10201156-9435495777586630,

Waluta: EUR,

Kurs ręczny, 1EUR=4,1000 PLN

Saldo BO: 10 000 EUR.

Zadanie 9

Założyć nową formę płatności o nazwie: przelew_PKOEUR skojarzony z rejestrem PKOEUR.

Zadanie 10

W rejestrze VAT zakupu wprowadzamy fakturę w walucie EUR.

Rejestr zakupu VAT,

Podrejestr: ZAKUP,

Kontrahent: BLEIM,

Kategoria: MAT.PODSTAWOWE

Dokument: FZ/1/2/20XX,

Data wpływu, zakupu, wystawienia: 20XX-01-15,

Forma płatności: przelew_PKOEUR,

Waluta: EUR, kurs ręczny: 1EUR=4,1500 PLN,

Stawka: 0%, Brutto: 15 000zł, Odliczenie: NIE.

Zadanie 11

Generujemy faktury wewnętrzne sprzedaży i zakupu dla dokumentu FZ/1/2/20XX.

Rejestr sprzedaży: WEWNĘTRZNE,

Nr dokumentu wewnętrznego sprzedaży: 1/20XX/WEW/SPRZEDAŻ,

Rejestr zakupu: WEWNĘTRZNE,

Nr dokumentu wewnętrznego zakupu: 1/20XX/WEW/ZAKUP.

Zadanie 12

Otwieramy raport bankowy dla rejestru ALIOR z datą otwarcia 20XX-01-01. Wprowadzić dwa zapisy bankowe do raportu RKB/1/20XX/ALIOR.

Pierwszy zapis:                                                                Drugi zapis:

Dokument: KW,                                                                             Dokument: KP,

Numer obcy: FZ/1/3/20XX,                                        Numer obcy: FS/1/1/20XX,

Data: 20XX-01-15,                                                          Data: 20XX-01-20,

Kwota: 2000 zł,                                                                Kwota: 5000zł,

Kontrahent: ALOZA.                                                     Kontrahent: Galeria.

Zadanie 13

Księgujemy do księgi przychodów i rozchodów dwie faktury z rejestru VAT.

1. FZ/1/1/20XX,

2. FZ/1/2/20XX.

Zadanie 14

Wprowadzić bezpośredni zapis do Książki Przychodów i Rozchodów związany z opłatami bankowymi. Zapis księgowy wprowadzamy do bufora w miesiącu 01.

Numer dowodu: WB/1/20XX,

Data księgowania: 20XX-01-31,

Podmiot : Bank (10201055),

Kategoria: Opłaty bankowe,

Kwota: 19 zł.

Kolumna 13.

Zadanie 15

Dodajmy spis z natury ( początkowy) i księgujemy dokument do KPiR.

Z dnia: 20XX-01-01,

Kategoria: Inne,

Wartość zbiorcza: 2000.

Zadanie 16

Dodajemy kartę środka trwałego.

Grupa: ST,

Nr inwentarzowy:1/20XX,

KŚT:741,

Nazwa: Samochód FORD FOCUS,

Kategoria: Amortyzacja,

Data zakupu i przyjęcia do używania: 20XX-12-01,

Metoda Amortyzacja: Liniowa,

Stawka: 20%,

Wartość początkowa: 28 000.

Zadanie 17

Generujemy odpis amortyzacyjny za miesiąc styczeń 20XX dla środka trwałego o nr inwentarzowym 1/20XX a następnie księgujemy dokument amortyzacji do KPiR.