Lista tematów zgłoszonych do certyfikacji zewnętrznej

 1. Audyt ekologiczny
 2. Nowy model sprzedażowy
 3. Szkolenie antynapadowe
 4. Rola Rady Nadzorczej BS
 5. Skuteczne techniki kreatywne
 6. Ewidencja finansowo-księgowa
 7. Windykacja należności
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 9. Operator automatycznych maszyn wtryskowych obuwia całotworzywowego
 10. Operator automatów szyjących
 11. Zarządzanie projektami
 12. ART for IT
 13. Maya – zaawansowany rendering
 14. Pixologic Zbrush
 15. Produkcja filmu animowanego z elementami tutoringu
 16. Tworzenie grafiki czasu rzeczywistego
 17. Wprowadzenie do animacji 2D
 18. Wprowadzenie do Maya
 19. Dangerous Goods Regulations
 20. Bezpieczeństwo finansowe w działalności banku
 21. Spawacz MAG
 22. Kucharz
 23. Ślusarz
 24. Specjalista ds. sprzedaży
 25. Norma Pro
 26. Audytor efektywności energetycznej
 27. Ekoturystyka
 28. Turystyka przyrodnicza i kulturowa
 29. Zarządzanie strategiczne przez CSR
 30. Asystent osoby niepełnosprawnej
 31. Masaż tkanek głębokich
 32. Finansowanie proekologicznych rozwiązań w budownictwie
 33. Budynki pasywne
 34. Fotowoltaika w budownictwie
 35. Negocjacje
 36. Sprzedaż
 37. Pracownik biurowy z elementami kadr i płac
 38. Dozorca/Pracownik ochrony bez licencji
 39. Zarządzanie sobą w czasie
 40. Zarządzanie konfliktem
 41. Podstawy komunikacji interpersonalnej
 42. Zarządzanie potencjałem zespołu
 43. Emisja głosu i mowa ciała
 44. Pracownik ochrony
 45. Obsługa turbin parowych
 46. Eksploatacja generatorów
 47. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 48. Obsługa suwnic
 49. Prowadzenie ruchu sieci cieplnych
 50. Obsługa urządzeń uzdatniania wody dla celów energetycznych
 51. Eksploatacja i konserwacja urządzeń cieplno-energetycznych
 52. Badania eksploatacyjne zabezpieczeń
 53. Eksploatacja elektrofiltrów
 54. Cyfrowe zespoły zabezpieczeń MUPASZ
 55. Montaż rusztowań
 56. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 57. Kosztorysowanie ekologiczne
 58. VCC Zakładanie i rozwój działalności gospodarczej w tym startupów
 59. VCC Outsourcing i Offshoring w procesach biznesowych