PC IMPRESS – Spotkanie Partnerów w Sewilli

W dniach 23-24.11.2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Sevilli w Hiszpanii  w ramach realizacji projektu PC IMPRESS wraz z przedstawicielami Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP).

 

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy skupili się na podsumowaniu pracy w obszarze Portfolio Kompetencji Miękkich (Skills Portfolio). Na obecnym etapie Portfolio jest praktycznie gotowe do tłumaczenia na języki macierzyste partnerów projektu. Podsumowano również wyniki ankiet pracodawców i przeanalizowano otrzymane wyniki.

Omówiono również postęp prac na aktywnościami, które mają być częścią podręcznika dla pracowników organizacji zajmujących się osobami uczestniczącymi w programach mobilności zawodowych.

Omówiono również wstępną koncepcję platformy e-learningowej oraz oferty, które zostały złożone na jej stworzenie.