Fundacja VCC uzyskała certyfikat jakości ISO 9001:2008

Dla podniesienia jakości świadczonych usług Fundacja VCC wdrożyła wymagania międzynarodowej normy jakości ISO 9001:2008.

ISO 9001:2008 jest międzynarodową normą, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w organizacji. W skład normy wchodzi osiem zasad jakości: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, podejmowania decyzji na podstawie faktów oraz wzajemne korzystne relacje z dostawcami.

Przeprowadzony w lipcu 2015 roku audyt weryfikacyjny wdrożonych procedur zakończył się pozytywną oceną. Od dnia 20 lipca 2015 roku Fundacja VCC legitymuje się certyfikatem jakości ISO 9001:2008. Certyfikat jest ważny przez najbliższe 3 lata. System zarządzania jakością w Fundacji VCC sprawdzany będzie co roku.

certyfikat_ISO